NIS2 Tool Gelanceerd: Heeft de NIS2 invloed op jouw bedrijf?

NIS2 Tool Gelanceerd: heeft de NIS2 invloed op jouw bedrijf?

Het Digital Trust Center kondigt met trots de lancering van de zelfevaluatie NIS2 aan, een instrument dat in samenwerking met relevante ministeries en toezichthouders is ontwikkeld door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De zelfevaluatie NIS2, gelanceerd op 18 oktober, biedt organisaties de mogelijkheid om te bepalen of ze onder de NIS2-richtlijn vallen. Tevens wordt duidelijk of de organisatie volgens deze richtlijn als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ wordt beschouwd voor het functioneren van de maatschappij en/of economie.

Ontdek of jouw organisatie valt onder de NIS2-richtlijn door gebruik te maken van de NIS2 zelfevaluatietool.

Wat is de NIS2-richtlijn?
De NIS2 is een Europese richtlijn die momenteel wordt omgezet naar nationale wetgeving onder de coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vakdepartementen. Op de pagina ‘Wat betekent de NIS2-richtlijn voor jouw organisatie?’ biedt het Digital Trust Center meer inzicht in de aanleiding en inhoud van deze richtlijn.

Waarom is de zelfevaluatietool ontwikkeld?
Tegen eind 2024 moet de NIS2-richtlijn zijn omgezet naar nationale wetgeving, van toepassing op alle organisaties die worden beschouwd als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ volgens de richtlijn. Organisaties hebben nog een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de verplichtingen van de aankomende wetgeving. Daarom heeft RDI de zelfevaluatietool ontwikkeld, waarmee organisaties nu al kunnen inschatten of ze moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Binnenkort in internetconsultatie: Concept wetteksten
Binnenkort gaat de internetconsultatie van start, waardoor organisaties kunnen reageren op de conceptwetteksten die voortvloeien uit de NIS2-richtlijn. Dit biedt organisaties inzicht in wat er van hen wordt verwacht als ze eind 2024 aan de wet moeten voldoen. Zodra de internetconsultatie wordt aangekondigd, zal de Rijksoverheid tevens informatie en voorlichting verstrekken om organisaties te ondersteunen bij de voorbereiding op de aankomende wetgeving.